dimecres, 21 de novembre del 2012

Ideas para ayudar y ayudarnos. Escola Ciutat Comtal (Barcelona) (21/12)


Avui hem visitat l'escola Ciutat Comtal de Barcelona. Comparteixen classe les nenes i nens de 3r i 4rt de Primària i això els permet aprendre els uns dels altres. La crisi és present en la vida de cada nena i cada nen, a ningú li és indiferent ja que hi ha manca de treball, menys diners a les famílies i tot és molt més car des que va començar aquesta crisi. També afecta l'escola ja que hi ha menys professorat i menys material. De la crisi que vivim de prop, ens hem anat als problemes que hi ha al món, hem parlat de la contaminació, la fam, la pobresa i la discriminació. Una nena ha parlat de Malala, la nena de 14 anys, ferida de bala pels talibans per no permetre estudiar. Malala és una ferma defensora dels drets de les nenes a l'educació, el que li ha permès rebre mostres de suport i afecte de tots els confins del planeta.

Arran d'aquest comentari, ha sorgit un conflicte a la classe al què hem intentat posar paraules per evitar que entre les companyes i companys de 3r i 4rt hagi mostres de discriminació. Per això, les nenes i nens de la classe s'han compromès a tractar amb respecte i cura a totes les companyes i companys i l'han plasmat en un gran mural.
Han estat 2h d'intensitat on han reflectit el seu món en el món


Hoy hemos visitado la escuela Ciutat Comtal. Comparten clase las niñas y niños de 3º y 4º de primaria y eso les permite aprender unos de otros. La crisis está presente en la vida de cada niña y cada niño, a nadie le es indiferente puesto que hay falta de trabajo, menos dinero en las familias y todo es mucho más caro desde empezó esta crisis. También afecta a la escuela puesto que hay menos profesorado y menos material. De la crisis que vivimos cerca, nos hemos ido a los problemas que hay en el mundo, hemos hablado de la contaminación, el hambre, la pobreza y la discriminación. Una niña ha hablado de Malala, la niña de 14 años, herida de bala por los talibanes para no permitirla estudiar. Malala es una firme defensora de los derechos de las niñas a la educación, lo que le ha permitido recibir muestras de apoyo y cariño de todos los confines del planeta.

A raíz de este comentario, ha surgido un conflicto en la clase al que hemos intentado poner palabras para evitar que entre las compañeras y compañeros de 3º y 4º haya muestras de discriminación. Para ello, las niñas y niños de la clase se han comprometido a tratar con respeto y cuidado a todas las compañeras y compañeros y lo han plasmado en un gran mural.
Han sido 2h de intensidad donde han reflejado su mundo en el mundo.A segona hora hem estat amb les noies i els nois de 5è i 6è que també comparteixen aula. Hem començat parlant de com la crisi afecta les seves vides, com el malestar que es viu a les famílies per la manca de diners, m'afecta. Ha estat difícil mantenir l'atenció d'unes i altres i finalment, ens hem centrat en quines normes bàsiques són necessàries per conviure a l'aula en un clima de respecte i escolta. Han elaborat dos grans murals que penjaran a la classe per tal de no oblidar que per, que em respectin, he de respectar, perquè m'escoltin he de escoltar i perquè em tractin bé, he de fer el mateix. Espero que a les nenes i nens de 5è i 6è de primària no se'ls oblidi i puguin complir durant tot el curs.

 A segunda hora hemos estado con las chicas y los chicos de 5º y 6º que también comparten aula. Hemos comenzado hablando de cómo la crisis afecta a sus vidas, cómo el malestar que se vive en las familias por la falta de dinero, me afecta. Ha sido difícil mantener la atención de unas y otros y finalmente, nos hemos centrado en qué normas básicas son necesarias para convivir en el aula en un clima de respeto y escucha. Han elaborado dos grandes murales que colgarán en la clase a fin de no olvidarse que para, que me respeten, tengo que respetar, para que me escuchen tengo que escuchar y para que me traten bien, tengo que hacer lo mismo. Espero que a las niñas y niños de 5º y 6º de primaria no se les olvide y puedan cumplirlo durante todo el curso.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada